วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

บรรยายพิเศษ Woodcut : That Very Moment ปัจจุบันขณะนั้น โดย ผศ.สุรชัย เอกพลากร วันที่ 12 ก.ค. 53 เวลา 13.30 – 16.00 น.


by Ninamori

โปรแกรมพิเศษยกกำลังสองจ้า  


หอศิลปวิทยนิทรรศน์ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับนิทรรศการ "ปัจจุบันขณะนั้น" บรรยายโดยศิลปิน ผศ. สุรชัย เอกพลากร ที่ท่านได้นำผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ซึ่งถือเป็นงานที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมากที่สุดมาจัดแสดง ในการบรรยายครั้งนี้จะพูดถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจในการทำงานภาพพิมพ์แกะไม้ชุดใหม่นี้ว่าเขามีเทคนิคอย่างไรถึงได้ภาพรอยฝีแปรงอันอ่อนช้อยและลื่นไหลราวกับภาพจิตรกรรม  

บรรยายวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30-16.00 น. (บรรยายเป็นภาษาไทย) ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.สุรชัย เอกพลากร จบปริญญาตรีสาขาการสอนวิชาเฉพาะ (ศิลปศึกษา) จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วจึงเดินทางไปศึกษาต่อทางด้านภาพพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปะทามะ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นกลับมาทำงานเป็นอาจารย์สอนศิลปะ อยู่ที่ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 มาจนถึงปัจจุบัน

ผลงานภาพพิมพ์ของ ผศ. สุรชัย เอกพลากร มีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายเทคนิควิธีการ แต่เทคนิคที่เป็นเฉพาะและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมากที่สุดก็คือ ภาพพิมพ์ แกะไม้จ้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 081-629-0457 ติดต่อคุณ สิริวัฒน์ โพธิ์กระเจน (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) หรืออีเมล์ที่ siriwatpokrajen@yahoo.com, info.artcenterchula@gmail.com

หมายเหตุ  : อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นิทรรศการภาพพิมพ์ แกะไม้ โดย ผศ. สุรชัย เอกพลากร Woodcut : That Very Moment ปัจจุบันขณะนั้นได้ที่  http://ninamori.blogspot.com/2010/07/woodcut.html

ไม่มีความคิดเห็น: