วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

เผาฟิล์มไวรัส เผ็ด สวย ดุ ณ เก๋ไก๋

โปรแกรมหนังสั้น + มิวสิควีดีโอของชาวคณะฟิล์มไวรัสและผองเพื่อน

Don’t Mess with Us: Filmvirus and Friends

เปลี่ยนสถานที่จาก ตูดยุง แกลเลอรี่ กลับไปที่เดิม คือห้องเรวัติ พุทธินันทน์ ชั้นใต้ดิน U 2 ของ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ (ตึกสีขาวสูงริมน้ำ) - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน เริ่มงาน 12.30 น. – ประมาณ 17.30 น.

* * * ไม่ต้องจ่ายค่าเข้าห้องสมุด แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หอสมุดว่า "มาชมภาพยนตร"์ และกรุณางดกางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น กอดอก  สายเดี่ยว และรองเท้าแตะจิ้งโจ้นะจ๊ะ  เนื่องจากเป็นสถานศึกษาและสถานที่ราชการ * * *

วิจารณ์และฉายหนังคนอื่นมามากแล้ว คราวนี้ขอเชิญชวนชมหนังที่ทำโดยสมาชิกกลุ่มฟิล์มไวรัสและคนใกล้ชิดกันบ้าง เชิญร่วมทัศนา พูดคุย และวิจารณ์ยำใหญ่ได้แบบไม่ยั้งมือ

มากันครบทีม ตั้งแต่ วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา (Filmsick), อุทิศ เหมะมูล (ลับแล, แก่งคอย), อลงกต, นฆ ปักษนาวิน, ไกรวุฒิ จุลพงศธร, สมเกียรติ์ วิทุรานิช (October Sonata), ไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ, คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง, ทีฆะเดช วัชรธานินท์, รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค, นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์, ฌัฏฐ์ธร กังวานไกล, วีระพงษ์ วิมุกตะลพ, สนธยา ทรัพย์เย็น และหนังสั้นเรื่องใหม่ ๆ ของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี (ซึ่งให้เกียรติมาร่วมสนทนาด้วย) 

รายชื่อภาพยนตร์บางส่วนที่จะจัดฉาย (ไม่เรียงตามลำดับการฉายก่อนหลัง) 

- 'ขุนนางป่า' กำกับโดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี
- 'บ้านของพรุ่งนี้' กำกับโดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี
- 'ไม้เหลือง' กำกับโดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี
- 'คนฉายหนัง' กำกับโดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี
- 'ดำกับแดง' กำกับโดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี
- I’m Nobody, Who are You? กำกับโดย สมเกียรติ์ วิทุรานิช
- 'สู่เส้นชัย' / Run a Race (2005) กำกับโดย 'อลงกต' ความยาว 1 นาที (animation)
- ฯยามวิกาลฯ' / Nocturnal Happening (2004) / กำกับโดย 'อลงกต' 
  ความยาว 13 นาที (สยองขวัญแนวทดลอง)
- 'ก่อนเดินทาง' / Before Departure (2004) กำกับโดย 'อลงกต' 
  ความยาว 15 นาที (สยองขวัญแนวทดลอง)
- พายุผีเสื้อ /The Butterfly Effect (2008) วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา 
  ความยาว 17 นาที
- เพ็ญ /La Lunar (2009) วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา ความยาว 8 นาที
- เดียวดายทุกหนแห่ง / Loneliness Everywhere วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา 
  ความยาว 9 นาที 
- ประวัติย่อของบางสิ่งที่ยังไม่จบสิ้น pulsatile mass (2009) นฆ ปักษนาวิน 
ความยาว 40 นาที
- Marianne Quartet (2003) ไกรวุฒิ จุลพงศธร 30 นาที
- 'Wherever You Will Go' (2009) กำกับโดย คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง / 
  5 นาที
- Ma vie incomplet et inacheveee' (2007) กำกับโดย รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชา  
  โชค / 4 นาที (animation)
- 'ชุติมา' (2007) กำกับโดย รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค / 16 นาที (สร้างจากบทกวีรางวัลซีไรต์ 
ของ มนตรี ศรียงค์)
- หนังสั้นและ MV โดยไพสิฐ พันธุ์พฤกษชาติ
- วันที่ดวงจันทร์เข้ามาใกล้โลกมากที่สุด / 9 นาที โดย วีระพงษ์ วิมุกตะลพ
- พิภพบรรฑูรย์ / 25 นาที โดย อุทิศ เหมะมูล
- VCD คำถาม โดย ฌัฏฐ์ธร กังวานไกล
- เคี้ยง + แค้น โดย สนธยา ทรัพย์เย็น
- MV สว่างไป สว่างมา โดย สนธยา ทรัพย์เย็น
- คืนที่ 6 โดย สนธยา ทรัพย์เย็น

และเรื่องอื่น ๆ ที่ยังไม่ยืนยันในขณะนี้