วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

เรียนยาวีนอกปอเนาะ ตอน 6 กวนโอ๊ย !


ฮาฟีส – อูมี บะปอ ปลาดาว เดาะ โดะ อาต๊ะ ลางิ ฮื่อ ?
(แม่ ทำไม ปลาดาว ถึงไม่อยู่บนฟ้าล่ะ)

อูมี – ปลาดาว บูแก บีแต ! ปลาดาว ยอ โดะ ดาแล อาฮัย กาลู บีแต ยอ โดะ อาต๊ะ ลางิ
(ปลาดาว ไม่ใช่ดวงดาว ปลาดาว มันอยู่ในน้ำ ถ้าดวงดาวซิถึงจะอยู่บนท้องฟ้า)

ฮาฟีส – บูแก ! ปลาดาว ยอ กือเม๊าะ ยอ บือระ ยอ นาอัย อาต๊ะ ลางิ เตาะเล๊ะฮ์
(ไม่ใช่หรอก ปลาดาวมันอ้วน มันหนัก มันเลยขึ้นบนฟ้าไม่ไหว)

อูมี - ! # $ % &

ภาษาไทย = = = = = => ภาษามลายู
ทำไม = = = = = = = => บะปอ
บน = = = = = = = = = > อาต๊ะ
ฟ้า = = = = = = = = = > ลางิ
ไม่ใช่ = = = = = = = = > บูแก
ดวงดาว = = = = = = => บีแต
น้ำ = = = = = = = = = > อาฮัย
อ้วน = = = = = = = = > กือเม๊าะ
หนัก = = = = = = = = > บือระ
ขึ้น = = = = = = = = = > นาอัย

ไม่มีความคิดเห็น: