วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เรียนยาวีนอกปอเนาะ (1)

ภาษายาวี หรือ ภาษามาลายู เป็นภาษาท้องถิ่นพื้นบ้านของคนไทย ที่นับถือศาสนาอิสลาม พูดกันใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางพื้นที่ในจังหวัดสตูลและสงขลา

ภาษายาวีเป็นภาษาที่ต่างจากภาษาไทยอย่างสิ้นเชิง ด้วยความไม่คุ้นชินคุณอาจจะรู้สึกยาก แต่อย่าพึ่งท้อนะคะ เพราะเมื่อไรที่เริ่มพูดได้คุณจะรู้สึกสนุกในการค้นพบภาษาใหม่

ขอแนะนำเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่จะไปทำงาน ไปเที่ยว หรือทำธุระแถวจังหวัดดังกล่าว หากคุณพูดได้บ้างจะเป็นประโยชน์มากเพื่อเป็นใบเบิกทางให้การเดินทางของคุณมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพราะที่นั่นนอกจากรอยยิ้มที่เป็นมิตรแล้ว ทุกคนพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือคุณ

ประโยคและคำเบื้องต้นที่ควรรู้

คำทักทายเมื่อเจอหน้ากัน
A : (พูดทักทาย) สวัสดี (ค่ะ/ครับ)
A : อัส สะ ลา มุ อา ลัย กุม

B : (ตอบรับ) สวัสดี (ค่ะ/ครับ)
B : วะ อา ลัย กุม มุ สะ ลาม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

คำสุภาพที่ใช้บ่อย
ภาษาไทย - - - - - - - - > ภาษายาวี

ขอบคุณ - - - - - - - - > ตีมอกาเซะ
ขอโทษ - - - - - - - - > มีเต๊าะมาอัส
สวย (ใช้กับคน) - - - - - > ยาเง๊าะ
สวย (ใช้กับสัตว์-สิ่งของ) - - > มอแล๊ะ


ไม่มีความคิดเห็น: