วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียนยาวีนอกปอเนาะ ตอน 11 ย้อนรอย

เย็นวันหนึ่ง ฮาฟีสเล่นทรายที่หลังบ้าน จนได้ยินเสียงอาซาน มัฆริบ อาบ๊ะจึงเรียกให้ฮาฟีสขึ้นบ้าน เพื่อเตรียมตัวอาบน้ำ

อาบ๊ะ – ฮาฟีส ฆือละ เดาะฮ์ กี มานี บูเละ เดาะฮ์ ตาฆี แซแต ตูแบะ มารี ล๊า
(ฮาฟีส มืดแล้วนะ ไปอาบน้ำได้แล้ว เดี๋ยวซาตาลออกมานะ)

ฮาฟีส – ฮาฟีส บาจอ บิสมีละฮ์ เดาะฮ์ ตาฆี แซแต ลารี ฮือ !
(ฮาฟีส อ่านบิสมิลละฮ์แล้ว เดี๋ยวซาตาลก็หนีแล้ว)

อาบ๊ะ - ! ? ! ?

หมายเหตุ : อาบ๊ะเคยสอนไว้ว่า หากไปที่มืด ๆ หรือรู้สึกกลัวให้อ่านบิสมิลละฮ์ แล้วซาตาลจะไม่เข้าใกล้

ภาษาไทย = = = = = => ภาษามลายู
อาซาน = = = = = = => เชิญชวนให้มาละหมาด
มัฆริบ = = = = = = = > เวลาละหมาดตอนหัวค่ำหลังพระอาทิตย์ตกดิน
บิสมีละฮ์ฯ (บิสมีละฮ์ฮิลรอฆ์มานิลรอฆ์ฮีม)= = = = = = > ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาเสมอ
ฆือละ = = = = = => มืด
กี = = = = = => ไป
มานี = = = = = => อาบน้ำ
บูเละ = = = = = => ได้
ตาฆี = = = = = => เดี๋ยว
แซแต = = = = = => ซาตาน (สิ่งชั่วร้าย)
ตูแบะ = = = = = => ออก
บาจอ = = = = = => อ่าน
ลารี= = = = = => หนี

๒ ความคิดเห็น:

สมงิ กล่าวว่า...

บิสมิลละฮ์ กับ ซาตาล คืออะไรครับ

คล้ายๆ

บิสมิลละฮ์ ---> พระไตรปิฎก
ซาตาล ---> ซาตาน

หรือเปล่า
(เดาแบบพุทธนะ)

ninamori กล่าวว่า...

คุณสมิงค่ะ เพิ่มเติมในบทความใหม่แล้วค่ะ